Hãy đăng ký tham gia cuộc thi vẽ tranh trên máy tính với chủ đề “CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19” do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi nghệ...
30/03/2020, Xem tiếp
Ngày 6/3/1946, Hiệp định sơ bộ giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Pháp được ký kết tại Hà Nội. Hiệp định là một minh chứng sinh động về tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo sáng suốt và nghệ thuật ngoại...
23/03/2020, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh