LỊCH CHIÊU SINH KHOA GDKN&KHCN HÈ 2020

TT

BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC KỸ NĂNG

Bộ môn Giao tiếp mẫu giáo

1

GTMG

12--16

16h45-18h15

Thứ  5

C301

2014 - 2015

780,000/ 12b (Chưa gồm 250,000 tiền thăm quan)

 

2

GTMG

12--16

18h30-20h00

Thứ 3

 

3

GTMG

12--16

16h45-18h15

CN

 

4

GTMG-K3

12--16

9h15-10h45

CN

Tuyển bổ sung

Bộ môn Kỹ năng sống tiểu học

1

KNS - TH A

12--16

16h45 - 18h15

Thứ 3

 C301

Năm sinh
2012-2013

780,000/ 12b (chưa gồm 250,000 tiền thăm quan)

 

2

KNS - TH A

12--16

16h15 - 17h45

Thứ 7

 

3

KNS - TB B

12--16

18h30-20h00

Thứ 5

 C401

Năm sinh           2010-2011

 

5

KNS - TH B

12--16

15h00-16h30

CN

C301

 

Bộ môn Kỹ năng sống THCS

1

KNS - THCS A

12--16

18h30 - 20h00

Thứ 3

C401

Năm sinh         2007 - 2008

780,000/ 12b (chưa bao gồm 250,000 tiền thăm quan)

 

4

KNS - THCS B

12--16

18h30-20h00

Thứ 7

C401

 

Bộ môn Can thiệp trẻ đặc biệt

1

Can thiệp trẻ đặc biệt

 

 

 

A111

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000/1 giờ can thiệp

 

Bộ môn Làm quen chữ cái (lớp mới)

1

LQCC - A

8--10

16h45-18h15

Thứ 7

C304

Năm sinh 2015

720.000/ 12b

 

2

LQCC - B

8--10

9h15-10h45

CN

C302

 

Bộ môn Bé tự tin vào lớp 1 (lớp mới)

1

BL1 - A

8--10

18h30-20h00

T3+5+7

C302

Năm sinh 2014

2.160.000/ 36b

 

Bộ môn Viết đọc (lớp mới)

1

VĐ - 1

8--10

16h45-18h15

T7 + CN

C302

Năm sinh 2014

 
1.440.000/ 24b

 

2

VĐ - 2

8--10

16h45 - 18h15

T3 + T5

C302

 

Bé lớp 1- Viết đọc K2 (cũ)

2

VĐ1-K2 (Giang)

8--10

15h00-16h30

T7 + CN

C302

Năm sinh 2014

1,440,000/ 24b

3

VĐ2 - K2(Nga)

8--10

09h15 - 10h45

T7 + CN

C304

Bộ môn Luyện chữ đẹp lớp 2,3 (lớp mới)

1

LC - 2A

8--10

15h00-16h30

T7 + CN

C304

Năm sinh 2013

1.440.000/ 24b

 

2

LC - 3A

8--10

18h30-20h00

T3 + T5

C303

Năm sinh 2012

 

Bộ môn Nấu ăn cơ bản (lớp mới)

1

Làm bánh 1

14--18

7h30-9h00

T2 + T6

A111

Từ 9 --> 15 tuổi

 840,000/ 24b

 

2

Làm bánh 2

14--18

9h15-10h45

 

3

NACB - 1

14--18

15h00-16h30

 

4

NACB - 2

14 --18

16h45-18h15

 

5

NACB - 3

14--18

7h30-9h00

T3 + T5

 

6

NACB - 4

14--18

9h15-10h45

 

7

Làm bánh 3

14--18

15h00-16h30

 

8

Làm bánh 4

14 --18

16h15-17h45

 

9

NACB - 5

14--18

7h30-9h00

T4 + T7

 

10

NACB - 6

14--18

9h15-10h45

 

11

NACB - 7

14--18

15h00-16h30

 

12

NACB ( chuyên món chay)

14--18

7h30-9h00

CN

480,000/ 12b

 

13

Làm bánh 5

14 --18

9h15-10h45

 

14

NACB - 8

14--18

15h00-16h30

 

15

NANC - 1

14--18

16h15-17h45

 

16

NANC - 2

14--18

16h15-17h45

T4 + T7

    840,000/ 24b

 

Bộ môn Yoga

1

Kids cơ bản 1

 

9h15-10h15

T7 + CN

B202

Từ 4 --> 15 tuổi

2,250,000/ 24b

 

2

Kids cơ bản 2

 

17h30-18h30

 

3

Yoga Bầu 1

 

12h00-13h00

T2+4+6

Thai từ 22tuần trở lên

2,700,000/ 36b

 

4

Yoga Bầu 2

 

17h45-18h45

 

Bộ môn Gấp giấy Nhật Bản (lớp mới)

1

GG - A

14--18

16h45-18h15

T3 + T5

C303

Từ 5 --> 8 tuổi

     720,000/ 24b

 

2

GG - B

14--18

18h30-20h00

Thứ 6

C303

     420,000/ 12b

 

Bộ môn Đất nặn Hàn Quốc (lớp mới)

1

ĐN - 1

14--18

18h30-20h00

T3 + T5

C305

Từ 10->15 tuổi

720,000/ 24b

 

2

ĐN - 4

14--18

16h15 - 17h45

Thứ 3

C303

Từ 4-> 6 tuổi

420,000/ 12b

 

Bộ môn Bóng bay nghệ thuật (lớp mới)

1

BBNT

14--18

15h00-16h30

Thứ 7

C303

Từ 6 --> 15 tuổi

420,000/ 12b

 

Bộ môn nghi thức đội liên hệ C Ngọc: 0987.813.282

II. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Các bộ môn giáo dục Tiểu học

1

Toán-Tiếng Việt 2

8--12

15h00->18h15

Thứ 7

C305

Lớp 1 lên 2

1,560,000/ 24b

 

2

Toán-Tiếng Việt 3

8--12

7h30->10h45

Thứ 7

C305

Lớp 2 lên 3

Tuyển bổ sung

3

Văn nâng cao 4

8--12

16h45-18h15

T3 + T5

C304

Lớp 3 lên 4

   1,800,000/ 24b

 

4

Toán nâng cao 4

8--12

18h30-20h00

T3 + T5

C304

Lớp 3 lên 4

 

5

Văn nâng cao 5

8--12

18h30-20h00

T3 + T5

C306

Lớp 4 lên 5

 

6

Toán nâng cao 5

8--12

16h45-18h15

T2 + T6

C306

Lớp 4 lên 5

 

7

Kèm học sinh các môn GD tiểu học

2--4

Liên hệ khoa ĐT: 0243.938.7648

170,000/ 1h

 

Các bộ môn giáo dục Trung học cơ sở

1

Văn nâng cao 6

8--12

16h45-18h15

T3 + T5

C401

Lớp 5 lên 6

   1,800,000/ 24b

 

2

Toán nâng cao 6

8--12

7h30-9h00

T7 + CN

C304

Lớp 5 lên 6

3

Văn nâng cao 7

8--12

15h00->18h15

T7 + CN

C303

Lớp 6 lên 7

Tuyển bổ sung

4

Toán nâng cao 7

8--12

7h30->10h45

T7 + CN

C303

Lớp 6 lên 7

5

Văn nâng cao 8

8--12

16h45->20h00

Thứ 7

C306

Lớp 7 lên 8

6

Toán nâng cao 8

8--12

16h45 ->20h00

CN

A202

Lớp 7 lên 8

7

Văn nâng cao 9

8--12

15h00->18h15

CN

C302

Lớp 8 lên 9

8

Toán nâng cao 9

8--12

15h00->20h00

CN

C306

Lớp 8 lên 9

9

Văn nâng cao 10

8--12

16h45->20h00

CN

C401

Lớp 9 lên 10

10

Toán nâng cao 10

8--12

16h45-18h15

Thứ 7

C306

Lớp 9 lên 10

15h00-16h30

CN

C401

11

Hóa 9A

8--15

7h30-9h00

CN

C306

Lớp 8 lên 9

780,000/ 12b

Tuyển bổ sung

12

Hoán 9B

8--15

7h30-9h00

CN

C305

Lớp 8 lên 9

10

Hóa 10

8--15

9h15-10h45

CN

C401

Lớp 9 lên 10

11

Lý 9

8--15

9h15 - 10h45

CN

C306

Lớp 8 lên 9

12

Lý 10

8--15

7h30-9h00

CN

C401

Lớp 9 lên 10

13

Ôn tập cấp tốc các lớp theo gói thi cuối năm

2--4

Ghi danh và thỏa thuận thời khóa biểu với phụ huynh khi đủ lớp

2,400,000/ 12b    1,200,000/ 6b

 

14

Kèm học sinh các môn GD Trung học cơ sở

 

Liên hệ khoa ĐT: 0243.938.7648

170,000/ 1h

 

Thẻ thư viện

1

Thư viện

 

Sáng 8h00->11h00  Chiều:
14h30->17h00

T2 -> T6

A202

Từ 6 --> 15 tuổi

40,000/tháng

tháng 8

I. CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Các bộ môn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

1

Tin Văn phòng
( Microsoft Words, PowerPoint, Excel)

Tin Đồ hoạ
(Corel Draw, Photoshop)

6--9

7h30-9h00

Thứ 3

C204

Lớp 1 đến lớp 12

780.000/ 12b
(65.000đ/1b)

 

9h15-10h45

15h-16h30

Thứ 6

C203

16h45-18h15

2

Tin IC3
(Chương trình tin học Tiểu học theo chuẩn IC3 - Spark)          (Môn mới)

 

18h30-20h00

T3+5

C204

Lớp 1 đến lớp 5

1.200.000/ 12b
(100.000đ/1b)

Môn mới

 

9h15-10h45

T4+7

C204

6--9

16h45-18h15

Chủ nhật

C204

 

18h30-20h00

Chủ nhật

C203

3

Thuật toán
(
Lớp tạo nguồn, đào tạo chuyên sâu về nền tảng lập trình cơ sở dữ liệu)

6--9

7h30-9h00

Chủ nhật

C204

Lớp 6 đến lớp 12

1.500.000/12 b
(125.000đ/1b)

Lớp Thầy Tùng tuyển bổ sung
(trao đổi với Khoa)

6--9

9h30-11h00

18h30-20h00

Thứ 4

4

Dựng Video Clip
Kỹ xảo điện ảnh

 

7h30-9h00

Chủ nhật

C203

Lớp 3 đến lớp 12

1.200.000đ
/12 buổi

(100.000đ/1b)

 

 

9h15-10h45

5

Thiết kế video hoạt hình
( Thông qua các ứng dụng web miễn phí như: Powtoon, Biteable,..)

6--9

7h30-9h00

Thứ 5

C204

Lớp 3 đến lớp 12

1.200.000đ
/12 buổi

(100.000đ/1b)

 

9h15-10h45

18h30-20h00

Thứ 7

C203

6

Thiết kế website

 

15h-16h30

Thứ 7

C204

Lớp 6 đến lớp 12

1.200.000đ
/12 buổi

(100.000đ/1b)

 

7

Lập trình C++

 

15h-16h30

Chủ nhật

C204

 

8

Lập trình Scartch
(Sử dụng câu lệnh kéo thả, thiết lập các câu chuyện và trò chơi lập trình, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ rèn luyện tư duy lập trình sớm.)

6--9

16h15-17h45

Thứ 6

C204

Lớp 1 đến lớp 10

1.200.000
/12 buổi
(100.000/1b)

 

18h00-19h30

 

16h45-18h15

Thứ 7

 

16h45-18h15

Chủ nhật

 

9

Lập trình Adruino
(Lập trình điều khiển tự động hóa các mô hình thông minh như: Đèn giao thông;  Nhà thông minh; Trường học; Ô tô …. với các hệ thống điều khiển qua điện thoại, qua web hoặc cảm ứng)
Môn mới

18h30-20h00

Chủ nhật

C204

Lớp 4 đến lớp 12

1.800.000đ
/12 buổi

(150.000đ/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000/12 buổi
(15.00đ/1b)

Các bộ môn thuộc lĩnh vực khoa học sáng tạo

1

Dự án chuyên sâu STEM
(Môn mới)

8--15

7h30-9h00

Thứ 7

C301

Lớp 1 đến lớp 5

1.600.000đ
/8 buổi

(200.000đ/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/8 buổi
(15.000/1b)

9h15-10h45

C301

2

Trải nghiệm STEM
(Môn mới)

10--30

15h-16h30

Chủ nhật

A112

Lớp 1 đến lớp 5

220.000đ/1b

Chưa bao gồm tiền học phẩm, học liệu 20.000/1b

16h45-17h15

3

MH Máy bay

6--9

15h-16h15

Thứ 4

A112

Lớp 4 đến lớp 12

1.200.000
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000/12 buổi
(15.000/1b)

16h45-18h15

4

Sáng tạo Robot-Huna
(Sáng tạo các con vật, đồ vật bằng các mảnh ghép sắc màu từ bộ robot huna, hình thành cho trẻ kỹ năng làm việc nhóm, tính sáng tạo, tư duy, tỉ mỉ,trong công việc sau này). 

6--9

7h30-8h45

Thứ 3

C203

Từ 4 đến 8 tuổi

1.200.000
/12 buổi

(100.000/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi
(10.00đ/1b)

9h15-10h30

18h30-19h45

7h30-8h45

Thứ 7

C203

9h15-10h30

16h45-18h00

18h30-19h45

5

Thí nghiệm vật lý
(Tự tay thực hành các thí nghiệm giúp các em hiểu kiến thức hơn môn vật lý tại trường)

6--9

ghi danh

 

 

Lớp 6 đến lớp 8

1.200.000
/12 buổi

(100.000/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi
(10.00đ/1b)

6

Điện - điện tử
(Tìm hiểu nguyên lý mạch điện,động cơ,... tạo ra các mô hình tự hành đơn giản như: Tàu thủy, ô tô, ngọn hải đăng,...)

6--9

18h30-20h00

Thứ 5

C203

Lớp 4 đến lớp 10

1.200.000
/12 buổi
(100.000/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000/12 buổi
(15.00đ/1b)

16h45-18h15

Thứ 7

C301

18h30-20h00

7

Trẻ em sáng tạo
(Bằng các giấy bìa, lon bia, chai nước….giúp các em sáng tạo chúng thành những vật dụng ý nghĩa

6--9

15h-16h30

Thứ 6

C301

Lớp 1 đến lớp 5

780.000
/12 buổi
(65.000/1b)

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi

16h45-18h15

8

CLB Khoa học kỳ thú
(Môn mới)

 

15h-16h30

Thứ 7

A112

Mầm non từ 4 đến 6 tuổi

2.000.000đ
/10 buổi

 

 

16h45-18h15

Tiểu học từ 7 đến 12 tuổi

1.200.000đ
/6 buổi

Học theo  từng chủ điểm

 

15h-16h30

Thứ 3

Mầm non từ 4 đến 6 tuổi

2.000.000đ
/10 buổi

 

 

16h45-18h15

Tiểu học từ 7 đến 12 tuổi

1.200.000đ
/6 buổi

Học theo  từng chủ điểm


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh