Phòng An ninh Phục vụ

Trưởng phòng: Phan Hồng Trang, ĐT: 0982.052509
Điện thoại phòng: 043.9387490

Chức năng nhiệm vụ phòng An ninh phục vụ

- Đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh trong cơ quan.

- Đảm bảo hoạt động của hệ thống điện, nước trong cơ quan.

- Đảm bảo hoạt động của các phương tiện, trang thiết bị, tài sản của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm về cảnh quan môi trường cơ quan.

- Thực hiện một phần công tác quản trị tài sản (quản lý, sửa chữa tài sản hư hỏng).

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên cơ quan và học sinh.

- Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ hậu cần cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công.

Giới thiệu

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh